Jobs

Current jobs:

Inginer Chimist Producție
Căutăm Ingineri Chimiști Producție care își doresc să se dezvolte în cadrul uneia dintre cele mai importante și de succes companii din industria chimică din România - Chemical Company, localizată la Iași. Cerințele postului
 • Diplomă de studii universitare în inginerie chimică
 • Cunoştinţe de limba engleză (citit, scris, vorbit)
 • Experiență în domeniul producției
 • Utilizator mediu sau avansat - Programe de Proiectare
 • Flexibilitate în gândire, capacitate de asumare a răspunderii
 • Perseverență și hotărâre în realizarea obiectivelor
 • Inițiativă, adaptabilitate, orientare către îmbunătățire continuă.
Principalele responsabilități
 • Asigură producţia şi cunoaşterea reţetelor de fabricaţie, împreună cu echipa din care face parte
 • Supraveghează sinteza substanţelor chimice, organice şi anorganice
 • Monitorizează întreg procesul de producţie și folosirea instalațiilor în cadrul acestuia.
Beneficiile oferite
 • Mediu de lucru stabil
 • Echipă tânără și dinamică
 • Oportunități de promovare și dezvoltare profesională
 • Suport în implementarea de proiecte
 • Pachet salarial motivant
 • Spor de fidelitate
 • Tichete de masă
 • Tichete cadou
Te așteptăm să ne cunoaștem pentru a construi o nouă etapă de dezvoltare în cariera ta și succesul nostru împreună!
Inginer Chimist Cercetare
Căutăm Ingineri Chimiști Cercetare care își doresc să se dezvolte în cadrul uneia dintre cele mai importante și de succes companii din industria chimică din România - Chemical Company, localizată la Iași. Cerințele postului
 • Diplomă de studii universitare în Chimie
 • Peste 5 ani de experiență în Cercetare-Dezvoltare, Chimie/Biochimie
 • Cunoştinţe de limba engleză (citit, scris, vorbit)
 • Expunere relevantă la un sistem financiar contabil (ERP)
 • Utilizator mediu sau avansat de Microsoft Office, în special modulul Project Management (Grafic Gantt)
 • Flexibilitate în gândire, capacitate de asumare a răspunderii
 • Perseverență și hotărâre în realizarea obiectivelor
 • Inițiativă, adaptabilitate, orientare către îmbunătățire continuă
Principalele responsabilități
 • Participă la evaluarea și acceptarea proiectelor de cercetare
 • Colaborează la activităţile din cadrul proiectelor companiei alături de colegii din departamentele Controlul calității, Producție Pilot și alte departamente implicate.
 • Își autoevoluează continuu nivelul de pregătire, asimilând noutăţile din domeniul chimiei organice de proces, chimiei analitice, chimiei fizice și a materialelor, precum și din domeniul ingineriei chimice industriale.
 • Monitorizează în timp real, împreună cu echipa, progresul atins faţă de obiectivele propuse și contribuie la redactarea rapoartelor lunare sau periodice către parteneri, cu respectarea datelor prevăzute în contracte.
 • Urmărește în permanență diagrama Gantt a proiectelor și semnalează în scris statusul fiecărui proiect în care este implicat.
 • Informează la timp echipa managerială cu privire la problemele apărute în realizarea proiectelor și propune modalități de rezolvare a acestora.
 • Arhivează corespunzător documentaţia proiectelor.
 • Pregăteşte noi proiecte împreună cu echipa, care valorifică expertiza existentă la nivelul companiei și rezultatele proiectelor anterioare, și face propuneri de buget pentru fiecare proiect în parte pe care le înaintează Managerului R&D.
 • Răspunde în timp util la toate solicitările venite din partea Managerului R&D sau a colegilor pentru îndeplinirea sarcinilor, conform fişei postului.
Beneficiile oferite
 • Mediu de lucru stabil
 • Echipă tânără și dinamică
 • Oportunități de promovare și dezvoltare profesională
 • Suport în implementarea de proiecte
 • Pachet salarial motivant
 • Spor de fidelitate
 • Tichete de masă
 • Tichete cadou
Te așteptăm să ne cunoaștem pentru a construi o nouă etapă de dezvoltare în cariera ta și succesul nostru împreună!
Operator Chimist
Căutăm Operatori Chimiști Producție care își doresc să se dezvolte în cadrul uneia dintre cele mai importante și de succes companii din industria chimică din România - Chemical Company, localizată la Iași. Cerințele postului
 • Studii medii în Chimie
 • Experiența în producţie este un avantaj
 • Disponibilitate pentru lucru în schimburi
 • Seriozitate, responsabilitate, organizare și implicare
 • Responsabilitate față de utilajele și echipamentele cu care lucrează
 • Atestatul de stivuitorist poate fi un avantaj
Principalele responsabilități
 • Efectuează lucrările, conform procedurilor, standardelor și a instrucțiunilor de lucru.
 • Respectă regulile de protecţie a muncii.
 • Folosește instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura și echipamentele de lucru, conform instrucţiunilor de utilizare a substanţelor periculoase.
Beneficiile oferite
 • Mediu de lucru stabil
 • Echipă tânără și dinamică
 • Oportunități de promovare și dezvoltare profesională
 • Suport în implementarea de proiecte
 • Pachet salarial motivant
 • Spor de fidelitate
 • Tichete de masă
 • Tichete cadou
Te așteptăm să ne cunoaștem pentru a construi o nouă etapă de dezvoltare în cariera ta și succesul nostru împreună!
Trimite-ne CV-ul pe e-mail la adresa resurseumane@chemical.ro sau completează formularul următor:
Prezentarea companiei
30 ani de evoluție și reinventare

Înfiinţată în anul 1994, Chemical Company şi-a dedicat întreaga activitate creşterii pe termen lung a industriei chimice româneşti, înregistrând contribuţii importante în domeniul proiectării, producerii şi comercializării de produse chimice organice şi anorganice de înaltă puritate.

Divizii de business cu impact internațional

Pornită din pasiunea pentru chimie și aflată într-o continuă dezvoltare și reinventare, Chemical Company este una dintre puținele firme din Europa de Est care realizează sinteze personalizate și produse chimice speciale. Valorile companiei stau la baza dezvoltării unor produse de clasă mondială și a unor parteneriate de succes consolidate atât în România, cât și în Israel și Europa.

Produse cu valoare adăugată pentru industrii cheie

Cu un număr de peste 50 de angajați, Chemical Company a devenit un complex unitar indispensabil industriilor cheie, precum: farma, cosmetice, alimentare, electronice, agrochimice și altele, diferențiindu-se prin înalte standarde de calitate și o ofertă unică de produse și servicii.

Valori care ne consolidează viziunea și ne susțin progresul

Respectul pentru calitate, angajaţi şi parteneri, responsabilitatea, transparența, flexibilitatea, dar și orientarea spre inovare sunt valorile pe care se bazează viziunea noastră, aceea de a deveni lider pe piaţă în ceea ce priveşte serviciile de proiectare, producere şi comercializare a produselor chimice organice şi anorganice de înaltă puritate.