Jobs

Current jobs:

Inginer Chimist Producție

Candidatul Ideal

  • Posedă diplomă de studii universitare în inginerie chimică;
  • Cunoştinţe de limba engleză (citit, scris, vorbit);
  • Experiență în domeniul producției,
  • Utilizator mediu sau avansat Programe de Proiectare;
  • Flexibilitate în gândire, capacitate de asumare a răspunderii,
  • Perseverență și hotărâre în realizarea obiectivelor,
  • Inițiativă, adaptabilitate, orientare către îmbunătățire continuă.

Descrierea jobului

  • Întocmește pontajele utilajelor folosite în producție,
  • Urmărește starea utilajelor, echipamentelor uzate și propune casarea lor,
  • Urmărește consumul de utilități și face propuneri pentru reducerea costurilor,
  • Transmite informaţiile necesare către membrii echipei,
  • Întocmește documentația/instrucțiunile de funcţionare ale instalaţiilor şi ale utilajelor;
  • Intermediere de proces în vederea eliminării și reducerii pierderilor înregistrate în producție cauzate de lipsa de materii prime/materiale în anumite locații / pe anumite proiecte,
  • Documentează și arhivează în fișierele IT ale societății toate aspectele legate de proceduri și bilanț ale secțiilor de producție.

Condiții oferite/Beneficii:

  • Mediu de lucru stabil în care se oferă oportunități de dezvoltare profesională și de promovare,
  • Suport pentru dezvoltarea profesională și pentru implementarea de proiecte,
  • Echipă tânără și dinamică,
  • Pachet salarial motivant (spor de fidelitate, bonusuri pe proiecte, asigurare de sănătate, tichete de masă).

 

Inginer Chimist Cercetare

Criterii de selecție

Peste 5 ani de experiență în Cercetare - Dezvoltare, Chimie / Biochimie

 

Candidatul Ideal

  • Posedă diplomă de studii universitare în chimie;
  • Cunoştinţe de limba engleză (citit, scris, vorbit);
  • Expunere relevantă la un sistem financiar contabil (ERP);
  • Utilizator mediu sau avansat de Microsoft Office - in special Modulul Project Management (Grafic Gantt);
  • Experiență în domeniul cercetării-lucrat sub nișă,
  • Flexibilitate în gândire, capacitate de asumare a răspunderii,
  • Perseverență și hotărâre în realizarea obiectivelor,
  • Inițiativă, adaptabilitate, orientare către îmbunătățire continuă.

 

Descrierea jobului

  • Participă la evaluarea și acceptarea proiectelor de cercetare.
  • Colaborează la activităţile din cadrul proiectelor cu colegii din controlul calității și din producție pilot precum şi alţi colegi implicaţi.
  • Autoevaluează continuu propriul nivel de pregătire, asimilind noutăţile din domeniul chimiei organice de proces, chimiei analitice, chimiei fizice și a materialelor precum și a ingineriei chimice industriale.
  • Monitorizează în timp real, împreună cu echipa, progresul atins faţă de obiectivele propuse şi ajută la redactarea rapoartelor lunare sau periodice către parteneri, cu respectarea datelor prevăzute în contracte.
  • Urmărește în permanență diagrama Gantt a proiectelor și semnalează în scris mersul fiecărui proiect.
  • Împreună cu echipa, informează la timp echipa de management despre problemele apărute în realizarea proiectului și propune modalități de rezolvare a acestora.
  • Arhivează corespunzător toată documentaţia legată de proiect.
  • Pregăteşte noi proiecte împreună cu echipa, care valorifică expertiza existentă la nivelul societății şi rezultatele proiectelor anterioare şi face propuneri de buget pentru fiecare proiect în parte pe care le înaintează Managerului R&D.
  • Răspunde în timp util la toate solicitările venite din partea Managerului R&D sau colegilor pentru îndeplinirea sarcinilor conforme fişei postului.

 

Condiții oferite/Beneficii:

  • Mediu de lucru stabil în care se oferă oportunități de dezvoltare profesională și de promovare,
  • Suport pentru dezvoltarea profesională și pentru implementarea de proiecte,
  • Echipă tânără și dinamică,
  • Pachet salarial motivant (spor de fidelitate, bonusuri pe proiecte, asigurare de sănătate, tichete de masă).

 

Send your CV by e-mail, at resurseumane@chemical.ro, or fill out the form below:
Company presentation

Founded in 1994, our company has dedicated its entire activity to the long-term growth of the Romanian chemical industry, marking special contributions in the field of design, production and merchandising of high-purity organic and inorganic chemical products. Started from the passion for chemistry, in continuous development, our company is one of the few companies in Eastern Europe that manufactures customized syntheses and special chemical products. The company's values (innovation, quality, responsibility, transparency and flexibility) are the basis of world-class products and successful partnerships, especially in Europe and Israel.

 

With a number of 65 employees, our company has become a unitary complex indispensable to the pharmaceutical, cosmetic, food, electronic, agrochemical and other industries, by offering products and services at high quality standards.

 

Respect for quality, responsibility, transparency, flexibility, orientation towards innovation, but also respect for employees and partners are the values on which the company's vision is based: to become a market leader in terms of design services, production and marketing of chemical products organic and inorganic of high purity.